Dariusz.Staropietka.com » Curriculum Vitae


Otrzymane referencje

◽️ Referencje Inicjatywa Polska
◽️ Referencje Playroom
◽️ Referencje Multimedia Polska S.A.
◽️ Referencje Vectra S.A.

Działalności projektowe

◽️ Ale Media / Ale Radio Polska: 2006 - 2008
◽️ TPI Newser Online: 2001 - 2003

Wolontariaty

◽️ Stowarzyszenie G.R.A.: 2009 - obecnie
- członek stowarzyszenia
◽️ Polska Fundacja Muzyczna: 2020
- grafik i wsparcie IT w projekcie #zostanzmuzyka
◽️ Sztab wyborczy Barbary Nowackiej: 2019
- główny grafik w kampanii wyborczej
◽️ Sztab wyborczy Bogdana Borusewicza: 2019
- główny grafik w kampanii wyborczej
◽️ Inicjatywa Polska: 2017-2020
- członek stowarzyszenia, grafik w biurze medialnym
◽️ Fundacja ReFForm: 2016-2018
- członek Kapituły Fundacji

Opinie poza zawodowe

◽️ Dżumalia Dżekson w Morfinie (2009)
"Winny". Po spektaklu (2009)
◽️ "Trumna". Opinie (2009)
Opinie po spektaklu "Za ścianą" (2009)
Historia Teatru Morfina (fr., 2010)
Pożegnanie Teatru Morfina (fr., 2010)

Kariera zawodowa

Freelancer

Okres zatrudnienia: 2001 - obecnie

■ różne prace zlecane związane z szeroko rozumianymi multimediami (muzyka, grafika, video, streaming)

Grafik / Webmaster

Nazwa firmy: Graficzne.pl s.c.
Okres zatrudnienia: lut 2019 – maj 2020 (wypowiedzenie umowy przez pracodawcę w związku z pandemią)
Lokalizacja: Gdynia, woj. pomorskie, Polska

■ projektowanie grafiki produktowej dla potrzeb ekspozycji promocyjnej w mediach społecznościowych, na blogu i sklepie prowadzonym przez firmę,
■ projektowanie materiałów DTP (materiały drukowane),
■ projektowanie produktowych serwisów internetowych i landing page'y,
■ wprowadzanie, aktualizacja i opracowanie graficzne stron produktowych w sklepie internetowym.

Specjalista E-Commerce

Nazwa firmy: Playroom s.c
Okres zatrudnienia: cze 2016 – maj 2018
Lokalizacja: Warszawa, woj. mazowieckie, Polska

■ tworzenie tekstów (również produktowych) na bloga jednego ze sklepów prowadzonych przez firmę (udokumentowana konwersja autorskiej treści pisanej na sprzedaż potwierdzona przez platformę Google Analytics za rok 2017 - na poziomie > 28.000 PLN),
■ bieżące projektowanie grafiki na użytek w social mediach,
■ projektowanie grafiki produktowej dla potrzeb ekspozycji promocyjnej w mediach społecznościowych dwóch sklepów prowadzonych przez firmę,
■ projektowanie DTP (materiały drukowane – ulotki, vouchery, zaproszenia, itd., roll up'y, materiały reklamowe - np. smycze, pieczątki - i wyłączny kontakt z drukarniami i zewnętrznymi wykonawcami w tym zakresie,
■ projektowanie produktowych serwisów internetowych i landing page'y,
■ cykliczny, cotygodniowy skład mailingów produktowych i ich wysyłka do klientów w oparciu o platformę Sales Manago (działanie manualne przez pierwsze 42 tygodnie zatrudnienia, później proces zautomatyzowano), opracowanie graficzne, skład i wysyłka okazjonalnych mailingów.
■ współpraca z działami sprzedażowymi firmy w zakresie potrzeb graficznych i działań w sieci.

Asystent ds. Standardów Sklepowych

Nazwa firmy: Tesco Polska sp z o.o.
Okres zatrudnienia: cze 2014 – cze 2015
Lokalizacja: Gdynia, woj. pomorskie, Polska

■ weryfikacja cen w oparciu o systemy GOLD i Progress,
■ sporządzanie raportów finansowych i ich raportowanie do Dyrektora hipermarketu (raporty wypłacanych różnic cenowych, przecen asortymentu, etc.),
■ archiwizacja i nadzór nad poprawnością archiwizacji dokumentacji,

Dyspozytor Sieci HFC

Nazwa firmy: Multimedia Polska S.A.
Okres zatrudnienia: paź 2012 – lis 2013
Lokalizacja: Gdynia, woj. pomorskie, Polska

■ zarządzanie służbami eksploatacji - codzienny nadzór i rozliczanie pracy powierzonych grup technicznych i podwykonawczych; pomoc i wsparcie techniczne dla serwisu pracującego na terenie całej Polski,
■ kontakty z Klientami i zewnętrznymi jednostkami współpracującymi za pośrednictwem wszystkich kanałów kontaktu (umawianie zleceń, zapewnianie służbom technicznym możliwości dostępu do infrastruktury należącej do innych operatorów, etc.),
■ opiniowanie reklamacji, sporządzanie analiz, raportowanie do Przełożonych, kontakty z innymi działami firmy (biura obsługi, działy techniczne, etc),
■ reagowanie na zauważone lub zgłaszane przez inne działy awarie na sieci.

Konsultant Działu Pomocy Technicznej

Nazwa firmy: VECTRA S.A.
Okres zatrudnienia: lip 2011 – mar 2012
Lokalizacja: Gdynia, woj. pomorskie, Polska

■ telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń Klientów dot. nieprawidłowego działania usług; osoba dedykowana do rozwiązywania tzw. "trudnych problemów" Abonentów (takich, które z różnych przyczyn nie mogą zostać rozwiązane przez Konsultanta Działu Pomocy Technicznej lub przez serwis),
■ praca z trudnym, roszczeniowym klientem (dedykowany konsultant COK),
■ przyjmowanie reklamacji Klientów, opiniowanie reklamacji Klientów od strony technicznej,
■ kontroling aplikacji usterkowej, aktualizacja danych w innych aplikacjach wewnętrznych.

Specjalista ds. Streamingu / Project Manager

Nazwa firmy: Majewski Business Consulting
Okres zatrudnienia: mar 2009 – gru 2009
Lokalizacja: Gdańsk, woj. pomorskie, Polska

■ nadzór nad bazą blogów firmowych (tworzenie artykułów, przetwarzanie informacji ze źródeł zewnętrznych na potrzeby publikacji w projekcie Ekademia.pl,
■ organizacja i udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmę,
■ administracja firmowym systemem CMS), moderacja forum oraz zasobów generowanych przez użytkowników platformy, przygotowanie szaty graficznej oraz łamanie publikacji ofertowych MBC,
■ współpraca z GIODO w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych oraz opiniowanie licencyjnych działań firmy (proces wydawniczy e-booków oraz szkoleń w formie audio / video),
■ przygotowanie i wdrożenie i integracja technologii streamingowych na platformie szkoleniowej MBC.

Koordynator Projektu / Szef Biura

Nazwa firmy: Dualcom.pl
Okres zatrudnienia: sty 2001 – gru 2008
Lokalizacja: Gdynia, woj. pomorskie, Polska

■ prowadzenie biura firmy – kompleksowa obsługa dokumentacji (również archiwizacja), korespondencji przychodzącej i wychodzącej, komunikacja z klientami firmy,
■ negocjacje handlowe, zwłaszcza warunków umów licencyjnych z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania i dalsza – szeroko pojęta - współpraca z nimi (włącznie z rozliczeniami tantiem),
■ współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania kontentu muzycznego dla potrzeb wykorzystania własnego i przez klientów firmy, obsługa firmy i klientów ze strony prawnej i finansowej, włącznie z opiniowaniem i negocjacjami warunków zawieranych umów,
■ prowadzenie kasy i rozliczeń firmy (wystawianie faktur VAT, umów zleceń i o dzieło oraz dokumentów PIT, regulowanie należności finansowych wobec podmiotów zewnętrznych),
■ wstępne prowadzenie działań windykacyjnych wobec niesolidnych klientów (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wnioski do współpracującej firmy windykacyjnej dotyczące postępowania wobec niesolidnych klientów),
■ reprezentowanie firmy przed kontrahentami oraz organami prawnymi (np. Urząd Skarbowy) i publicznymi,
■ stworzenie, utrzymanie i nadzór nad zawartością stron internetowych projektu (również administracja systemami VPS), redagowanie i przetwarzanie informacji na potrzeby publikacji w portalach informacyjnych projektów firmy,
■ prowadzenie działań promocyjnych projektu – opracowanie identyfikacji graficznej projektów, materiałów promocyjnych, współpraca z drukarniami i podwykonawcami w tym zakresie,
■ projektowanie znaków handlowych, wyglądu dokumentów, newsletterów, stron internetowych, itp. na potrzeby wykorzystania przez firmę.